Bolja produktivnost

DUNI je znańćajno (40%) unaprijedio produktivnost u procesu ljevanja kalupa kroz vlastitu inovaciju u postolje (transporter) za ljevanje kalupa.

Gallery